Definice a význam Irrational Number

Co je Irrational Number?

Iracionální číslo je reálné číslo, které nelze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel. Pokud je iracionální číslo zapsáno s desetinnou čárkou, čísla za desetinnou čárkou pokračují nekonečně dlouho bez opakovatelného vzoru.

Číslo „pí“ neboli π (3,14159…) je běžným příkladem iracionálního čísla, protože má za desetinnou čárkou nekonečný počet číslic. Mnoho odmocnin je také iracionálních, protože je nelze redukovat na zlomky. Například √2 se blíží hodnotě 1,414, ale přesná hodnota je neurčitá, protože číslice za desetinnou čárkou pokračují nekonečně dlouho: 1.414213562373095… Tuto hodnotu nelze vyjádřit jako zlomek, takže odmocnina z 2 je iracionální.

K roku 2018 bylo číslo π vypočteno na 22 bilionů číslic a nebyl nalezen žádný vzor.

Pokud lze číslo vyjádřit jako poměr dvou celých čísel, je racionální. Níže uvádíme několik příkladů iracionálních a racionálních čísel.

* 2 – racionální
* √2 –iracionální
* 3. Jaký je počet iracionálních a racionálních čísel? 14 – racionální
* π –iracionální
* √3 –iracionální
* √4 – racionální
* 7/8 – racionální
* 1,333 (opakující se) – racionální
* 1,567 (opakující se) – racionální
* 1,567183906 (neopakující se) –iracionální

POZNÁMKA:Pokud se počítačový program setká s iracionálními čísly, musí je odhadnout.

Definice Irrational Number na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Iracionální číslo nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Iracionální číslo alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.