Definice a význam IOPS (Input/Output Operations Per Second)

Co je IOPS (Input/Output Operations Per Second)?

Zkratka pro „vstupní/výstupní operace za sekundu“. IOPS je metrika používaná k měření výkonu úložného zařízení nebo úložné sítě. Hodnota IOPS udává, kolik různých vstupních nebo výstupních operací může zařízení nebo skupina zařízení provést za jednu sekundu. Může být použita spolu s dalšími metrikami, jako jsou latence a průchodnost, k měření celkového výkonu.

Hodnota IOPS je obvykle synonymem pro „celkový počet IOPS“, který zahrnuje kombinaci operací čtení a zápisu. Je však možné měřit i specifičtější hodnoty, například IOPS sekvenčního čtení, IOPS sekvenčního zápisu, IOPS náhodného čtení a IOPS náhodného zápisu. Vyšší hodnoty znamenají, že zařízení je schopno zpracovat více operací za sekundu. Například vysoká hodnota IOPS sekvenčního zápisu by byla užitečná při kopírování velkého počtu souborů z jiné jednotky.

SSD mají výrazně vyšší hodnotu IOPS než HDD. Protože SSD nemají fyzickou hlavičku, která se pohybuje po disku, mohou provádět více než 1000krát více operací čtení/zápisu za sekundu než typický pevný disk. Například pevný disk, který se otáčí rychlostí 7200 otáček za minutu, může mít celkovou hodnotu IOPS 90. Moderní disk SSD může mít hodnotu IOPS vyšší než 100 000. Některé špičkové flash disky mají hodnoty IOPS vyšší než jeden milion.

Přestože IOPS bylo důležité při měření výkonu pevného disku, většina reálných situací nevyžaduje více než tisíc vstupů/výstupů za sekundu. Proto je IOPS zřídkakdy považováno za důležitou metriku výkonu SSD. Latence a propustnost jsou hlavními faktory, které ovlivňují rychlost SSD, zatímco kapacita úložiště a trvanlivost (životnost) jsou také důležité ke zvážení.

Definice IOPS (Input/Output Operations Per Second) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka IOPS (vstupní/výstupní operace za sekundu) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka IOPS (vstupní/výstupní operace za sekundu) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.