Definice a význam Zone File

Co je Zone File? Soubor zóny je uložen na jmenném serveru a poskytuje informace o jednom nebo více jmenech domén. Každý soubor zóny…

Definice a význam YouTube

Co je YouTube? YouTube je služba pro sdílení videí, která uživatelům umožňuje sledovat videa zveřejněná jinými uživateli a nahrát vlastní videa. Služba byla…

Definice a význam Yahoo!

Co je Yahoo!? Yahoo! je jedním z předních internetových vyhledávačů. Je také největším webovým portálem, který poskytuje odkazy na tisíce dalších webových stránek.…

Definice a význam XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)

Co je XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)? Zkratka pro „Extensible Hypertext Markup Language“. XHTML je značkovací jazyk používaný k vytváření webových stránek. Je…

Definice a význam WWW (World Wide Web)

Co je WWW (World Wide Web)? Zkratka pro „World Wide Web“. Je důležité vědět, že to není synonymum pro internet. World Wide Web,…

Definice a význam WordPress

Co je WordPress? WordPress je bezplatný systém pro správu obsahu, který slouží k vytváření a údržbě webových stránek. Jeho snadné používání a jedinečné…

Definice a význam WINS (Windows Internet Name Service)

Co je WINS (Windows Internet Name Service)? Zkratka pro „službu Windows Internet Name Service“. WINS je služba, která umožňuje systému Windows identifikovat SystémyNetBIOS…

Definice a význam Wiki

Co je Wiki? Wiki je webová stránka, která umožňuje uživatelům přidávat a aktualizovat obsah webu pomocí vlastního webového prohlížeče. To umožňuje software Wiki,…

Definice a význam WHOIS

Co je WHOIS? WHOIS (vyslovuje se „kdo je“) je internetová služba, která slouží k vyhledávání informací o jménu domény. Ačkoli se tento termín…

Definice a význam Web Service

Co je Web Service? Webová služba je aplikace nebo datový zdroj, který je přístupný prostřednictvím standardního webového protokolu ( HTTP nebo HTTPS). Na…

Definice a význam Web Server

Co je Web Server? Webový server je počítačový systém, který hostí webové stránky. Běží na něm software webového serveru, jako je Apache nebo…

Definice a význam Web Publishing

Co je Web Publishing? Vydávání webových stránek nebo také „online publikování“ je proces publikování obsahu na internetu. Zahrnuje vytváření a nahrávání webových stránek,…

Definice a význam Web Forum

Co je Web Forum? Webové fórum je webová stránka nebo sekce webové stránky, která umožňuje návštěvníkům komunikovat mezi sebou vkládáním zpráv. Většina fór…

Definice a význam Web Development

Co je Web Development? Vývoj webových stránek se týká vytváření, tvorby a údržby webových stránek. Zahrnuje aspekty, jako je návrh webu, publikování webu,…

Definice a význam Web Beacon

Co je Web Beacon? Webový maják je malý obrazový soubor – obvykle průhledný obrázek o velikosti 1×1 pixel – používaný pro účely sledování.…

Definice a význam Web Application

Co je Web Application? Webová aplikace nebo „webová aplikace“ je software program, který běží na webovém serveru. Na rozdíl od tradičních desktopových aplikací,…

Definice a význam Web Ring

Co je Web Ring? Webový prstenec je způsob propojení souvisejících webových stránek, takže lidé mohou navštívit mnoho podobných webových stránek pouhým následováním odkazu…

Definice a význam Web Page

Co je Web Page? Webové stránky tvoří World Wide Web. Tyto dokumenty jsou napsány v jazyce HTML (hypertextový značkovací jazyk) a jsou překládány…

Definice a význam Webmail

Co je Webmail? Existují dva základní způsoby kontroly e-mailu – pomocí e-mailového programu, jako je Microsoft Outlook, nebo pomocí webového rozhraní, tzv. webmailu.…

Definice a význam Web Host

Co je Web Host? Pro publikování webových stránek online potřebujete webového hostitele. Webový hostitel ukládá všechny stránky vašeho webu a zpřístupňuje je počítačům…