Definice a význam Integer

Co je Integer?

Celé číslo je celé číslo (nikoli zlomek), které může být kladné, záporné nebo nulové. Čísla 10, 0, -25 a 5 148 jsou tedy celá čísla. Na rozdíl od čísel s pohyblivou řádovou čárkou nemohou mít celá čísla desetinná místa.

Celá čísla jsou běžně používaným datovým typem v počítačovém programování. Například kdykoli se inkrementuje číslo, například v rámci cyklu „for“ nebo „while“, používá se celé číslo. Celá čísla se také používají k určení umístění položky v poli.

Pokud se dvě celá čísla sčítají, odečítají nebo násobí, výsledkem je také celé číslo. Když se však jedno celé číslo dělí druhým, výsledkem může být celé číslo nebo zlomek. Například 6 děleno 3 je 2, což je celé číslo, ale 6 děleno 4 je 1,5, což obsahuje zlomek. Desetinná čísla lze buď zaokrouhlit, nebo zkracovat, aby výsledkem bylo celé číslo.

Definice Integer na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Celé číslo nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Celé číslo alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.