Definice a význam ICT (Information and Communication Technologies)

Co je ICT (Information and Communication Technologies)?

Zkratka pro „informační a komunikační technologie“. ICT označuje technologie, které umožňují přístup k informacím prostřednictvím telekomunikací. Je podobný Informačním technologiím (IT), ale zaměřuje se především na komunikační technologie. Patří sem internet, bezdrátové sítě, mobilní telefony a další komunikační média.

V posledních několika desetiletích informační a komunikační technologie poskytly společnosti obrovské množství nových komunikačních možností. Lidé mohou například komunikovat v reálném čase s ostatními lidmi v různých zemích pomocí technologií, jako jsou instant messaging, přenos hlasu přes IP ( VoIP) a videokonference. Sociální sítě, jako například webové stránky Facebook, umožňují uživatelům z celého světa zůstat v kontaktu a pravidelně komunikovat.

Moderní informační a komunikační technologie vytvořily „globální vesnici“, ve které mohou lidé komunikovat s ostatními lidmi na celém světě, jako by žili vedle sebe. Z tohoto důvodu se informační a komunikační technologie často studují v souvislosti s tím, jak moderní komunikační technologie ovlivňují společnost.

Definice ICT (Information and Communication Technologies) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka ICT (informační a komunikační technologie) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka ICT (informační a komunikační technologie) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.