Definice a význam Hotfix

Co je Hotfix?

Oprava je aktualizace softwaru určená k opravě chyby nebo bezpečnostní díry v programu. Na rozdíl od typických aktualizací verzí jsou opravy hotfix urychleně vyvíjeny a vydávány co nejdříve, aby se omezily dopady softwarového problému. Často jsou vydávány mezi přírůstkovými aktualizacemi verzí.

Oznámení o opravě chyby můžete obdržet e-mailem nebo jako upozornění v samotném programu. Může být označena jako „kritická aktualizace“ nebo „bezpečnostní aktualizace“. Některé aplikace umožňují aktualizovat software pouhým kliknutím na tlačítko Aktualizovat v programu. Jiné aplikace mohou vyžadovat stažení balíčku oprav a spuštění aktualizace jako spustitelného souboru.

Obvykle se doporučuje spustit aktualizaci oprav co nejdříve, aby se předešlo problémům se softwarem. Kdykoli však obdržíte oznámení o opravě hotfix, ujistěte se, že je legitimní a od vývojáře softwaru, než budete souhlasit s jeho instalací. Ve většině případů si můžete na webových stránkách softwarové společnosti prohlédnout historii aktualizací a poznámky k vydání programu.

POZNÁMKA:Protože jsou opravy hotfix určeny k opravě konkrétního problému, jejich velikost je obvykle malá. Z tohoto důvodu se oprava hotfix může nazývat také záplata, protože „opravuje“ chybu nebo bezpečnostní díru.

Definice Hotfix na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Hotfix nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Hotfix alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.