Definice a význam GPGPU (General-Purpose computation on Graphics Processing Units)

Co je GPGPU (General-Purpose computation on Graphics Processing Units)?

Zkratka pro „General-Purpose computation on Graphics Processing Units“ (Výpočet pro obecné účely na grafických procesorech). GPGPU neboli výpočet na GPU je použití GPU ke zpracování obecných výpočetních operací. Moderní operační systémy umožňují programům přistupovat ke grafickému procesoru vedle CPU, čímž se zrychluje celkový výkon.

Přestože jsou grafické procesory určeny ke zpracování grafických výpočtů, lze je použít i k provádění jiných operací. GPGPU maximalizuje efektivitu zpracování tím, že některé operace přenáší z centrální výpočetní jednotky (CPU) na GPU. Místo toho, aby GPU nečinně seděl, když nezpracovává grafiku, je neustále k dispozici pro provádění jiných úloh. Protože jsou GPU optimalizovány pro zpracování vektorových výpočtů, mohou některé instrukce zpracovávat dokonce rychleji než CPU.

GPGPU je typ paralelního zpracování, při kterém jsou operace zpracovávány v tandemu mezi CPU a GPU. Když GPU dokončí výpočet, může výsledek uložit do bufferu a poté jej předat CPU. Protože procesory mohou každou sekundu dokončit miliony operací, data se často ukládají do vyrovnávací paměti jen na několik milisekund.

Výpočet na GPU je umožněn pomocí programovacího jazyka, který umožňuje, aby CPU a GPU sdílely požadavky na zpracování. Nejpopulárnější je OpenCL, otevřený standard podporovaný několika platformami a videokarty. Mezi další patří CUDA (Compute Unified Device Architecture), API vytvořené společností NVIDIA, a APP (Accelerated Parallel Processing), SDK poskytované společností AMD.

Definice GPGPU (General-Purpose computation on Graphics Processing Units) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka GPGPU (výpočet pro obecné účely na grafických procesorech) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka GPGPU (výpočet pro obecné účely na grafických procesorech) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.