Definice a význam Focus

Co je Focus?

V počítačové terminologii znamená zaměření výběr prvku v rámci uživatelského rozhraní. Když je prvek „zaostřen“, lze jej ovládat pomocí klávesnicového vstupu. Například kliknutím v rámci vyhledávacího pole na webové stránce se pole zaostří, což umožňuje zadávat text.

Zaostřená textová pole často zobrazují vizuální indikátor, například obrys nebo svatozář. V níže uvedeném příkladu je v rámci webového formuláře zaostřeno pole Jméno.

Webové prohlížeče umožňují stisknutím klávesy Tab procházet prvky na stránce, které lze zaostřit. Zatímco textová pole se zaostřují pomocí default, vývojáři webových stránek mohou zaostřovat i jiné prvky, včetně odkazů, tlačítek a dalších prvků. Je také možné zvolit „pořadí tabulek“ těchto prvků pomocí atributu tabindex HTML. Prvek přiřazený tabindex=0 je zaostřen, když uživatel stiskne Tab, následuje tabindex=1, tabindex=2 atd.

Přístupnost

Zaměření prvků je nezbytné pro uživatele s přístupností. Většina prohlížečů zaostřuje pouze formulářová pole, ale ty s asistenčními technologiemi umožňují uživatelům zaostřit i další prvky, jako jsou odkazy a tlačítka. Například přechod na odkaz na kartě v obsahu stránky a stisknutí klávesy Enter je totéž jako kliknutí na odkaz. Tato technologie umožňuje uživatelům procházet webové stránky bez použití myši.

Definice Focus na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Zaměření nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Zaměření alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.