Definice a význam XMP (Extensible Metadata Platform)

Co je XMP (Extensible Metadata Platform)? Zkratka pro „Extensible Metadata Platform“. XMP je univerzální formát metadat vyvinutý společností Adobe Systems a standardizovaný Mezinárodní…

Definice a význam Vector Graphic

Co je Vector Graphic? Na rozdíl od obrázků JPEG, GIF a BMP není vektorová grafika tvořena mřížkou pixelů. Místo toho se vektorová grafika…

Definice a význam TIFF (Tagged Image File Format)

Co je TIFF (Tagged Image File Format)? Zkratka pro „Tagged Image File Format“. Jedná se o formát grafických souborů vytvořený v 80. letech…

Definice a význam Swap File

Co je Swap File? Výměnný soubor je soubor, který obsahuje data získaná ze systémové paměti nebo RAM. Přenesením dat z paměti RAM do…

Definice a význam Raster Graphic

Co je Raster Graphic? Většina obrázků, které vidíte na obrazovce počítače, je rastrová grafika. Obrázky nalezené na webu a fotografie importované z digitálního…

Definice a význam PostScript

Co je PostScript? PostScript je jazyk pro popis stránek (PDL), který popisuje textový a grafický obsah stránky. Lze jej použít k definování vzhledu…

Definice a význam PNG (Portable Network Graphic)

Co je PNG (Portable Network Graphic)? PNG, což lze vyslovit jako „ping“ nebo „P-N-G“, je komprimovaný grafický formát. Běžně se používá na webu…

Definice a význam PDF (Portable Document Format)

Co je PDF (Portable Document Format)? Zkratka pro „Portable Document Format“. PDF je formát souboru určený k jednotné prezentaci dokumentů na různých zařízeních…

Definice a význam Page Layout

Co je Page Layout? Rozložení stránky označuje uspořádání textu, obrázků a dalších objektů na stránce. Tento termín se původně používal v desktop publishing(DTP),…

Definice a význam Open Format

Co je Open Format? Otevřený formát je formát souboru s otevřeně zveřejněnou specifikací, kterou může kdokoli použít. Je opakem proprietárního formátu souboru, který…

Definice a význam MPEG (Moving Picture Experts Group)

Co je MPEG (Moving Picture Experts Group)? Zkratka pro „Moving Picture Experts Group“. MPEG je organizace, která vyvíjí standardy pro kódování digitálního zvuku…

Definice a význam MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)

Co je MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)? Zkratka pro „MPEG Audio Layer-3“. MP3 je komprimovaný zvukový formát souboru vyvinutý skupinou Moving Picture Experts Group…

Definice a význam JSON (JavaScript Object Notation)

Co je JSON (JavaScript Object Notation)? Zkratka znamená „JavaScript Object Notation“ a vyslovuje se stejně jako jméno „Jason“. JSON je textový formát pro…

Definice a význam JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Co je JPEG (Joint Photographic Experts Group)? Zkratka pro „Joint Photographic Experts Group“. JPEG je populární obrazový formát souboru. Běžně ho používají digitální…

Definice a význam EXIF (Exchangeable Image File Format)

Co je EXIF (Exchangeable Image File Format)? Zkratka pro „výměnný formát obrazových souborů“. EXIF je standardní způsob označování obrazových souborů metadaty, neboli doplňujícími…

Definice a význam Document Grinding

Co je Document Grinding? Broušení dokumentů je proces analýzy dokumentů za účelem získání smysluplných dat. Tento termín je často spojován s počítačovým hackingem,…

Definice a význam DLL (Dynamic Link Library)

Co je DLL (Dynamic Link Library)? Zkratka pro „knihovnu dynamických odkazů“. Soubor DLL (.dll) obsahuje knihovnu funkcí a dalších informací, ke kterým má…

Definice a význam CSV (Comma-Separated Values)

Co je CSV (Comma-Separated Values)? Zkratka pro „hodnoty oddělené čárkou“. CSV je standardní způsob ukládání strukturovaných dat ve formátu plain text. Je to…

Definice a význam CDFS (Compact Disc File System)

Co je CDFS (Compact Disc File System)? Zkratka pro „Compact Disc File System“. CDFS je souborový systém používaný pro ukládání dat na CD.…

Definice a význam BMP (Bitmap)

Co je BMP (Bitmap)? Zkratka pro „bitmapu“. Může se vyslovovat jako „bump“, „B-M-P“ nebo jednoduše „bitmapový obrázek“. Formát BMP je běžně používaný rasterový…