Definice a význam FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Co je FDDI (Fiber Distributed Data Interface)?

Zkratka pro „Fiber Distributed Data Interface“. FDDI je skupina síťových specifikací standardizovaných ANSI v polovině 80. let 20. století. Síť FDDI síť podporuje přenos dat rychlostí 100 Mb/s po optickém kabelu a používá rotující token pro určení, který systém může v daném okamžiku odesílat data.

Sítě FDDI se skládají ze dvou fyzických cest neboli „kruhů“, které přenášejí data v opačných směrech. Primární okruh přenáší data mezi systémy, zatímco sekundární okruh slouží k redundanci. Pokud některý systém v síti způsobí přerušení primární datové cesty, použije se sekundární okruh, dokud primární okruh nebude opět funkční. Varianta technologie FDDI, nazývaná FDDI Full Duplex Technology (FFDT), využívá sekundární okruh jako další primární kanál. Tento typ sítě FDDI nemá žádnou redundanci, ale podporuje přenos dat rychlostí až 200 Mb/s.

Síť FDDI byla navržena v 80. letech 20. století, aby poskytovala rychlejší síťové připojení než tehdy dostupné standardy 10 Mb/s Ethernet a 16 Mb/s token ring. Díky vysoké šířce pásma se FDDI stalo oblíbenou volbou pro vysokorychlostní zpětné linky používané univerzitami a podniky. Přestože technologie FDDI byla po několik let nejrychlejší sítí, nakonec ji nahradil Fast Ethernet, který nabízel rychlost 100 Mb/s za mnohem nižší cenu. Dnes se v mnoha sítích používá gigabitový Ethernet, který podporuje rychlosti až 1 000 Mb/s.

Definice FDDI (Fiber Distributed Data Interface) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka FDDI (Fiber Distributed Data Interface) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka FDDI (Fiber Distributed Data Interface) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.