Definice a význam EXIF (Exchangeable Image File Format)

Co je EXIF (Exchangeable Image File Format)?

Zkratka pro „výměnný formát obrazových souborů“. EXIF je standardní způsob označování obrazových souborů metadaty, neboli doplňujícími informacemi o obrázku. Podporují jej oba formáty TIFF a JPEG, ale nejčastěji se s ním setkáte u snímků JPEG pořízených digitálními fotoaparáty.

Při pořízení snímku digitálním fotoaparátem se automaticky uloží data EXIF spolu s fotografií. Ta obvykle obsahují expoziční čas (rychlost závěrky), f-číslo (clonu), nastavení ISO, blesk (zapnuto/vypnuto) a datum a čas. Některé fotoaparáty mohou ukládat další údaje EXIF, například hodnotu jasu, nastavení vyvážení bílé, režim měření a způsob snímání. Mnoho chytrých telefonů a některé novější digitální fotoaparáty obsahují také GPS informace, které se používají pro „geotagging“ fotografií.

Při prohlížení digitální fotografie v počítači jsou data EXIF obvykle skryta default. Proto může být nutné v rámci prohlížení fotografií aplikace vybrat možnost, jako je „Získat informace“, „Zobrazit vlastnosti“ nebo „Zobrazit inspektor“, abyste mohli zobrazit data EXIF. Například v aplikaci Photoshop můžete vybrat možnost Soubor → Informace o souboru… a poté kliknutím na kartu „Upřesnit“ zobrazit vlastnosti EXIF.

POZNÁMKA:Obrázkové formáty PNG a GIF nepodporují data EXIF.

Definice EXIF (Exchangeable Image File Format) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka EXIF (výměnný formát obrazových souborů) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka EXIF (výměnný formát obrazových souborů) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.