Definice a význam EUP (Enterprise Unified Process)

Co je EUP (Enterprise Unified Process)?

Zkratka pro „Enterprise Unified Process“. EUP je metodika vývoje softwaru, která pomáhá společnostem vytvářet software strukturovaným a organizovaným způsobem. Jedná se o rozšíření Rational Unified Process (RUP), které přidává dvě nové fáze vývoje – produkční a vyřazovací. Protože RUP zahrnuje čtyři fáze, EUP se skládá ze šesti fází:

*Začátek– Je vyslovena myšlenka projektu. Vývojový tým určí, zda má smysl projekt realizovat a jaké zdroje budou potřeba.

*Pracovní verze– Dále se vyhodnocuje architektura projektu a potřebné zdroje. Vývojáři zvažují možné aplikace softwaru a náklady spojené s vývojem.

*Konstrukce– Projekt je vyvinut a dokončen. Software je navržen, napsán a otestován.

*Přechod– Software je uvolněn pro veřejnost. Na základě zpětné vazby od koncových uživatelů jsou provedeny konečné úpravy nebo aktualizace.

*Produkce– Software je po uvolnění pro veřejnost udržován užitečný a produktivní. Vývojáři zajišťují, aby produkt nadále fungoval na všech podporovaných systémech, a pracovníci podpory poskytují pomoc uživatelům.

*Vyřazení– Produkt je stažen z výroby, často se nazývá „vyřazení z provozu“. Může být buď nahrazen, nebo jednoduše přestane být podporován. Vydání nové verze softwaru se často shoduje s fází vyřazení starší verze.

Další informace o EUP najdete na Hlavní stránce jednotného podnikového procesu.

Definice EUP (Enterprise Unified Process) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka EUP (Enterprise Unified Process) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka EUP (Enterprise Unified Process) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.