Definice a význam EOL (End Of Life)

Co je EOL (End Of Life)?

Zkratka pro „End Of Life“ (konec života). EOL, vyslovováno „E-O-L“, se běžně používá v informačních technologiích pro označení produktu, který již není udržován nebo podporován. Může se týkat buď hardwaru, nebo softwaru.

Hardware

Společnosti vyrábějící hardware často označují produkty jako EOL několik let po ukončení výroby. Když zařízení dosáhne stavu EOL, společnost ukončí oficiální podporu a přestane poskytovat technickou pomoc nebo opravy hardwaru.

I když společnost označí výrobek jako EOL (nebo jej označí jako „zastaralý“), může být možné nechat výrobek opravit servisním střediskem třetí strany.

Hardwarové výrobky obvykle dosáhnou stavu EOL 5 až 10 let po ukončení výroby. Délka této doby závisí na výrobku i na výrobci. Dobře zavedené společnosti obvykle poskytují delší dobu podpory. Výrobky, které jsou často obnovovány, jako jsou smartphony a laptopy, mohou být „EOL“ rychleji než jiné výrobky. Zařízení, která jsou aktualizována pouze jednou za několik let, mohou být podporována déle než deset let.

Software

Stav EOL se vztahuje také na software, jako jsou operační systémy a softwarové aplikace. Pokud je software označen jako EOL, bude stále fungovat. Avšak vývojář již nebude poskytovat aktualizace ani technickou podporu. Ve většině případů vývojový tým neopraví další chyby a software může být nekompatibilní s novými hardwarovými zařízeními. Softwarové produkty mohou být vyřazeny z provozu na základě času (například tři roky po poslední aktualizaci) nebo na základě vydání hlavní verze. Vývojář může například podporovat pouze dvě nejnovější verze softwarového programu a starší verze označit jako EOL.

Společnosti vyrábějící hardware i software používají EOL jako prostředek k objasnění, které produkty v současné době podporují. Umožňuje výrobcům hardwaru přestat vyrábět náhradní díly pro staré produkty a zaměřit se na podporu nových modelů. Vývojářům softwaru umožňuje soustředit se na nové a budoucí verze svých programů, místo aby podporovali aplikace vydané před několika lety.

POZNÁMKA:EOL je také zkratka pro „End Of Line“, termín z oblasti počítačové vědy, který označuje konec řádku textu.

Definice EOL (End Of Life) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka EOL (End Of Life) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka EOL (End Of Life) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.