Definice a význam Email Address

Co je Email Address?

Emailová adresa je jedinečný identifikátor e-mailového účtu. Používá se k odesílání i přijímání e-mailových zpráv prostřednictvím Internetu. Podobně jako fyzická pošta vyžaduje e-mailová zpráva pro úspěšné odeslání adresu odesílatele i příjemce.

Každá e-mailová adresa má dvě hlavní části: uživatelské jméno a jméno_domény. Na prvním místě je uživatelské jméno, za ním následuje symbol at (@) a za ním název domény. V příkladu níže je uživatelské jméno „mail“ a název domény „techterms.com“.

[email  protected]

Při odesílání zprávy (obvykle prostřednictvím protokolu SMTP) odesílající mailový server zkontroluje, zda se na internetu nenachází jiný poštovní server, který odpovídá názvu domény adresy příjemce. Pokud například někdo odešle zprávu uživateli na adrese techterms.com, poštovní server se nejprve ujistí, že na adrese techterms.com existuje poštovní server, který odpovídá. Pokud ano, ověří u poštovního serveru, zda je uživatelské jméno platné. Pokud uživatel existuje, zpráva bude doručena.

Formátování e-mailové adresy

Základní e-mailová adresa se skládá pouze z uživatelského jména a doménového jména, většina e-mailových klientů a webmailových systémů však k e-mailové adrese připojuje i jméno. E-mailová adresa, která obsahuje jméno, je formátována tak, že na začátku je jméno a za ním následuje e-mailová adresa uzavřená v hranatých závorkách, jak je uvedeno níže.

Úplné jméno < [email protected]>

Email lze odeslat příjemcům se jménem vedle e-mailové adresy nebo bez něj. U e-mailů zaslaných na adresy, které obsahují jméno, je však menší pravděpodobnost, že budou filtrovány jako spam. Proto je dobré při zakládání e-mailového účtu vyplnit celé jméno. Většina poštovních klientů a webmailových systémů automaticky zahrne vaše jméno do odesílací e-mailové adresy.

POZNÁMKA:Při ručním zadávání e-mailové adresy do pole Komu: je dobré použít formátování „Celé jméno“, jak je uvedeno výše, a před e-mailovou adresu uvést jméno osoby. Tím zabráníte tomu, aby byla zpráva nesprávně označena jako spam.

Definice Email Address na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka E-mailová adresa nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka E-mailová adresa alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.