Definice a význam Downtime

Co je Downtime?

Downtime je období, kdy je systém nedostupný. Může se týkat jakéhokoli počítače nebo sítě, ale nejčastěji se používá v souvislosti s servery. Zejména spolehlivost webového serveru se často měří podle doby výpadku, přičemž ideální je malá nebo žádná doba výpadku.

Existuje několik důvodů, proč může dojít k výpadku serveru:

*Restart serveru– Restartování serveru může vyžadovat několikaminutový výpadek, protože systém se musí vypnout, restartovat a poté znovu spustit potřebné procesy, aby mohl reagovat na příchozí požadavky.
*Restartování softwaru– Restartování procesu, například Apache na webovém serveru, může způsobit několikasekundový výpadek během restartování procesu.
*Odpojení od sítě– Pokud je server fyzicky odpojen od sítě, nebude pro systémy v síti dosažitelný.
*Výpadek sítě– Pokud mezi serverem a klientem nefunguje jakákoli část sítě (včetně internetu), klient nebude moci se serverem komunikovat.
*Přetížení provozu– Pokud server obdrží větší provoz, než je schopen zvládnout, nebude schopen na všechny požadavky odpovědět. Uživatelé mohou zaznamenat výpadky, dokud se provoz nesníží. To může být způsobeno prudkým nárůstem provozu nebo útokem DDoS.
*Porucha hardwaru– Pokud dojde k poruše důležitého hardwarového komponentu, například HDD nebo SSD, může to způsobit, že server přestane fungovat.
*Selhání softwaru – Pokud na serveru přestane běžet proces, například služba httpd ( HTTP), způsobí to, že server nebude reagovat na požadavky, dokud nebude proces znovu spuštěn.
*Výpadek napájení– Pokud vypadne elektrický proud a není k dispozici záložní napájení (například generátor nebo UPS), všechny postižené systémy budou až do obnovení napájení offline.
*Útok hackera– Pokud hacker získá kontrolu nad serverem, může zabránit přístupu k požadovaným službám, což způsobí, že server přestane odpovídat.

Pro minimalizaci výpadků musí správci serverů zavést silná bezpečnostní opatření a redundanci. Zabezpečení sítě pomáhá chránit před škodlivými aktivitami, jako jsou neoprávněná přihlášení a útoky DDoS. Redundance, například RAID úložné systémy a záložní generátory napájení, pomáhají předcházet výpadkům v důsledku selhání hardwaru. V některých případech může být nakonfigurováno více serverů tak, aby v případě výpadku primárního serveru mohl převzít řízení sekundární server.

Ačkoli se správci serverů snaží výpadky co nejvíce minimalizovat, někdy je výpadek nevyhnutelný. Například při provádění migrace serverů může být nutný několikaminutový nebo dokonce několikahodinový výpadek. Tento typ „plánovaných odstávek“ je obvykle naplánován na brzké ranní hodiny nebo na víkend, kdy je úroveň provozu nejnižší.

Definice Downtime na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Prostoje nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Prostoje alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.