Definice a význam DevOps

Co je DevOps?

DevOps v sobě spojuje slova „vývoj“ a „provoz“. Zahrnuje vývojáře a pracovníky provozu IT v rámci organizace.

Cílem integrace DevOps je zlepšit spolupráci mezi vývojovými a provozními týmy. Vedoucí provozu si například může od vývojářů vyžádat aktualizaci webové aplikace. Aby byla aktualizace úspěšná, musí provozní tým přesně popsat všechny potřebné funkce aktualizace. Vývojový tým pak může aktualizaci implementovat a interně otestovat před tím, než ji uvolní provoznímu týmu do produkce.

Pokud se v živém programu nebo softwarovém webu najde chybu, může provozní tým odeslat informaci vývojovému týmu, aby ji inženýři mohli zkontrolovat a opravit. Nastavení strukturovaného a zjednodušeného pracovního postupu pro vyžádání, implementaci a publikování aktualizací může společnostem pomoci rychle a efektivně vydávat opravy chyb.

Proces DevOps pro aktualizace softwaru může zahrnovat následující kroky:

* Přijetí a zpracování zpětné vazby od uživatelů (provoz)
* Návrh aktualizace (provoz a vývoj)
* Kódování a implementace aktualizace (vývoj)
* Interní testování aktualizace (vývoj)
* Zveřejnění aktualizace do produkce (provoz)
* Testování ostré aktualizace (provoz a vývoj)

Výše uvedené kroky jsou jen jedním z příkladů, jak může proces DevOps probíhat. Neexistuje žádný konkrétní soubor kroků, které musí společnost dodržovat. Například malá společnost může mít méně kroků a více překryvů mezi divizemi než velká korporace. Konečným cílem DevOps, bez ohledu na velikost společnosti, je vytvořit spolehlivý software v co nejkratším čase.

Mezi způsoby, jak zlepšit pracovní postupy DevOps, patří:

* Vytváření identických testovacích a produkčních prostředí
* Automatizace testů softwaru, například jednotkových testů
* Navrhování softwaru, který je snadno škálovatelný
* Používání řízení verzí ke sledování změn.

POZNÁMKA:„DevOps Manager“ je relativně nová pozice v oblasti informačních technologií. Úkolem manažera DevOps je dohlížet na vývojové i provozní týmy a pomáhat jim efektivně komunikovat a spolupracovat.

Definice DevOps na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka DevOps nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka DevOps alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.