Definice a význam Deployment

Co je Deployment?

Nasazení softwaru je proces zpřístupnění softwaru v jednom nebo více systémech. Nasazení na jednom i více systémech zahrnuje čtyři základní kroky:

* Stažení
* Instalace
* Aktivace
* Aktualizace

1. Stahování

Ačkoli je některý software stále distribuován na flash discích nebo optických médiích( CD a DVD), většina softwaru se dnes stahuje. Proto nasazení často začíná stažením softwarového instalačního programu.

2. Instalace

Proces instalace je primárním krokem nasazení, při kterém se aplikace a příslušné soubory instalují na jeden nebo více systémů. Mezi možnosti instalace patří, kam software nainstalovat a jaké soubory nainstalovat, například doplňky a další doplňky.

3. Aktivace

Komerční software programy často vyžadují aktivaci, a to buď okamžitě, nebo po uplynutí zkušební doby. Bez aktivace může software běžet po omezenou dobu nebo s omezenými funkcemi. Proces aktivace vyžaduje zakoupení licence a zadání aktivačního klíče.

4. Aktualizace

Závěrečným krokem nasazení je aktualizace softwaru na nejnovější verzi. Mnoho aplikací obsahuje příkaz „Zkontrolovat aktualizace“, který zjišťuje, zda je k dispozici novější verze. Udržování softwaru v aktuálním stavu snižuje problémy s chybami, bezpečnostními dírami a nekompatibilitou.


Pokročilé nasazení

Nasazení softwaru na domácí PC je často stejně jednoduché jako stažení, instalace a aktivace programu. Nasazení na firemních počítačích nebo ve více systémech v síti může být složitější. Správce sítě může například potřebovat nastavit program identicky na desítkách počítačů. Pro zajištění konzistence může správce použít rozhraní příkazového řádku nebo nasazovací skript pro automatizaci procesu instalace.

POZNÁMKA:Instalátory systému Windows mají obvykle příponu .EXE nebo .MSI. Instalace Active Directory a System Center Configuration Manager (SCCM) mohou vyžadovat soubory MSI.

Definice Deployment na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Nasazení nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Nasazení alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.