Definice a význam User ID

Co je User ID?

ID uživatele je jedinečný identifikátor, který se běžně používá k přihlášení na webové stránky, aplikace nebo online služby. Může to být uživatelské jméno, číslo účtu nebo emailová adresa.

Mnoho webových stránek vyžaduje pro ID uživatele e-mailovou adresu. To přináší dvě výhody:

* Je to jednoduchý způsob, jak zajistit, abyste si vybrali jedinečné uživatelské jméno.
* Automaticky spojuje vaši e-mailovou adresu s vaším účtem.

Některé služby vyžadují, abyste si zvolili ID uživatele, které není vaší e-mailovou adresou. Například Instagram a Snapchat vyžadují, abyste si pro svůj profil vybrali vlastní uživatelské jméno. Služby, které vyžadují uživatelské jméno a e-mailovou adresu, mohou umožnit přihlášení pomocí obou identifikátorů, protože oba jsou jedinečné.

Uživatelské ID vs. uživatelské jméno

V mnoha případech jsou pojmy „uživatelské ID“ a „uživatelské jméno“ synonyma. Například webová stránka může poskytovat rozhraní login se dvěma poli označenýmiUsernameaPassword. Na jiné webové stránce mohou být tato dvě pole označena jakoIdentifikace uživateleaHeslo, což se vztahuje ke stejnému. Technicky vzato jsou však uživatelská jména podmnožinou ID uživatele, protože ID uživatele může být e-mailová adresa, číslo nebo jiný jedinečný identifikátor, který nemusí být nutně jménem.

Definice User ID na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka ID uživatele nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka ID uživatele alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.