Definice a význam Nybble

Co je Nybble?

Nybble, někdy psáno „nibble“, je sada čtyř bitů. Protože v jednom bajtu je osm bitů, představuje nybble polovinu jednoho bytu. Zatímco průměrnému člověku může trvat několik nibblů, než se rovná jednomu soustu sušenky, ve světě počítačů se dva nybbly vždy rovnají jednomu bajtu.

Čtyři bity v nibblu umožňují, aby měl 16 možných hodnot, což je stejné jako jedna hexadecimální číslice. Proto se nybble někdy označuje jako „šestnáctková číslice“. V datové komunikaci se nybble někdy nazývají „quadbity“, a to kvůli čtyřem bitům, které tvoří každý nybble.

Definice Nybble na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Nybble nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Nybble alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.