Definice a význam MMS (Multimedia Messaging Service)

Co je MMS (Multimedia Messaging Service)?

Zkratka pro „Multimedia Messaging Service“. MMS je služba mobilního telefonu, která umožňuje uživatelům posílat si navzájem multimediální zprávy. Patří sem obrázky, videa a zvukové soubory.

MMS je rozšíření SMS, které slouží k odesílání a přijímání textových zpráv. Stejně jako textové zprávy jsou i multimediální zprávy nejprve přenášeny na centrální server spravovaný poskytovatelem mobilních služeb. Po přijetí zprávy serverem je zpráva předána příjemci. Pokud je telefon příjemce v době odeslání zprávy vypnutý nebo nemá mobilní telefonní službu, server zprávu podrží a odešle ji, jakmile bude telefon příjemce dostupný.

Většina moderních mobilních telefonů a chytrých telefonů podporuje zasílání zpráv MMS. Podpora MMS je obvykle integrována do textových zpráv rozhraní a aktivuje se automaticky, když je to potřeba. Pokud například napíšete pouze textovou zprávu, bude odeslána pomocí MMS. Pokud přidáte grafiku nebo video, multimediální část bude přenesena pomocí MMS. Stejně tak pokud vám někdo pošle multimediální zprávu, telefon k přijetí souboru automaticky použije MMS. Pokud váš telefon nepodporuje zprávy MMS, obdržíte s největší pravděpodobností textovou zprávu, která obsahuje URL, kde si můžete soubor prohlédnout ve webovém prohlížeči.

Definice MMS (Multimedia Messaging Service) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka MMS (Multimedia Messaging Service) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka MMS (Multimedia Messaging Service) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.