Definice a význam HSF (Heat Sink and Fan)

Co je HSF (Heat Sink and Fan)?

Zkratka pro „chladič a ventilátor“. Téměř všechny počítače mají chladiče, které pomáhají udržovat CPU v chladu a zabraňují jeho přehřívání. Někdy se však samotný chladič může příliš zahřát. K tomu může dojít, pokud procesor běží delší dobu na plný výkon nebo pokud je vzduch obklopující počítač jednoduše příliš horký.

Pro udržení přijatelné teploty procesoru i chladiče se proto často používá ventilátor v kombinaci s chladičem. Tato kombinace se kreativně nazývá „chladič a ventilátor“ neboli HSF. Ventilátor pohybuje chladným vzduchem přes chladič a vytlačuje horký vzduch z počítače. Každý procesor má zabudovaný teploměr, který sleduje teplotu procesoru. Pokud je teplota příliš vysoká, může se ventilátor nebo ventilátory v blízkosti procesoru zrychlit, aby pomohly ochladit procesor a chladič.

Definice HSF (Heat Sink and Fan) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka HSF (chladič a ventilátor) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka HSF (chladič a ventilátor) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.