Definice a význam Honeypot

Co je Honeypot?

Honeypot je bezpečnostní systém určený k odhalení a potlačení neoprávněného přístupu nebo použití počítačového systému. Název „honeypot“ se používá v souvislosti se způsobem, jakým systém zachycuje neoprávněné uživatele, jako jsou hackeři nebo spammeři, aby je bylo možné identifikovat a zabránit jim v dalším působení problémů.

Honeypoty se liší od typických bezpečnostních řešení, protože záměrně lákají hackery nebo uživatele se zlými úmysly. Například společnost může ve své síti záměrně vytvořit bezpečnostní díru, kterou by hackeři mohli využít k získání přístupu do počítačového systému. Systém může obsahovat falešná data, která by hackery zajímala. Získáním přístupu k datům by hacker mohl odhalit identifikační údaje, jako je IP adresa, zeměpisná poloha, počítačová platforma a další údaje. Tyto informace lze využít ke zvýšení zabezpečení proti hackerům a podobným uživatelům.

Dalším příkladem honeypotu je email honeypot určený proti spammerům. Může být nakonfigurován jako falešná e-mailová adresa, která je záměrně přidána do známých seznamů spamu. E-mailová adresa může být použita ke sledování serverů a relayů, které odesílají spam na účet honeypotu. Tyto informace lze použít k zařazení určitých IP adres a jmen domén do antispamových databází. E-mailový honeypot lze použít i jako nástroj protiútoku, který přeposílá spam na e-mailové adresy identifikovaných spammerů.

Přestože jsou honeypoty účinným způsobem monitorování a ochrany informačních systémů, jejich údržba může být také nákladná. Proto honeypoty používají především velké společnosti a organizace, nikoliv malé podniky. Vládní a vzdělávací instituce mohou také nasazovat výzkumné honeypoty jako prostředek sledování pokusů o neoprávněný přístup a zlepšování bezpečnostních řešení.

Definice Honeypot na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Honeypot nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Honeypot alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.