Definice a význam Data Management

Co je Data Management?

Správa dat je obecný pojem, který zahrnuje širokou škálu datových aplikací. Může odkazovat na základní koncepty správy dat nebo na konkrétní technologie. Mezi některé významné aplikace patří 1) návrh dat, 2) ukládání dat a 3) zabezpečení dat.

1. Správa dat. Návrh dat neboli datová architektura se týká způsobu, jakým jsou data strukturována. Například při vytváření formátu souboru pro aplikaci musí vývojář rozhodnout, jak data v souboru uspořádat. Pro některé aplikace může mít smysl ukládat data v textovém formátu, zatímco jiným programům může prospět binární formát souboru. Bez ohledu na to, jaký formát vývojář použije, musí být data v souboru uspořádána ve struktuře, kterou dokáže rozpoznat přidružený program.

2. Ukládání dat odkazuje na mnoho různých způsobů ukládání dat. Patří sem pevné disky, paměť flash, optická média a dočasné RAM úložiště. Při výběru vhodného média pro ukládání dat je třeba vzít v úvahu pojmy jako přístup k datům a integrita dat. Například data, ke kterým se pravidelně přistupuje a která se upravují, by měla být uložena na pevném disku nebo flash médiu. Tyto typy médií totiž poskytují rychlý přístup a umožňují přesouvání nebo změnu dat. Archivovaná data mohou být naopak uložena na optických médiích, jako jsou disky CD a DVD, protože data není třeba měnit. Optické disky také zachovávají integritu dat déle než pevné disky, což z nich činí vhodnou volbu pro archivační účely.

3. Zabezpečení dat zahrnuje ochranu počítačových dat. Mnoho jednotlivců a podniků ukládá cenná data v počítačových systémech. Pokud jste někdy měli pocit, že je v počítači uložen váš život, chápete, jak důležitá data mohou být. Proto je rozumné podniknout kroky k ochraně soukromí a integrity dat. Mezi některé kroky patří instalace firewall, která zabrání neoprávněnému přístupu k počítači, a šifrování osobních údajů, které jsou odesílány online nebo sdíleny s jinými uživateli. Důležité je také zálohování dat, abyste mohli obnovit své soubory v případě, že dojde k selhání primárního úložného zařízení.

Definice Data Management na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Správa dat nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Správa dat alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.