Definice a význam CTR (Click-Through Rate)

Co je CTR (Click-Through Rate)?

Zkratka znamená „Click-Through Rate“ a používá se v online reklamě. Vydavatelé webových stránek obvykle získávají příjmy od inzerentů pokaždé, když návštěvník klikne na některou z reklam (model PPC). Vydavatele proto zajímá, jaké procento zobrazení stránek vede ke kliknutí na reklamu. Čím vyšší je míra prokliků, tím vyšší příjmy vydavatel získá. Jaké je tedy podle vás běžné CTR pro webové stránky? 10%? 5%? Zkuste 1 %. Vzhledem k tomu, že průměrná hodnota CTR na webu je pouze kolem 1 %, musí vydavatelé přilákat tisíce návštěvníků denně, aby generovali značné příjmy.

Definice CTR (Click-Through Rate) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka CTR (míra prokliku) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka CTR (míra prokliku) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.