Definice a význam CPL (Cost Per Lead)

Co je CPL (Cost Per Lead)?

Zkratka znamená „Cost Per Lead“ (cena za vedení) a používá se v online reklamě. CPL definuje, jaký příjem získá vydavatel, když vytvoří lead pro inzerenta. Vydavatel může například na své webové stránky umístit reklamu na investiční web. Pokud uživatel klikne na reklamní odkaz, je přesměrován na webové stránky inzerenta, kde se může zaregistrovat na investiční účet. Pokud se rozhodne zaregistrovat, byl vytvořen lead a vydavateli je zaplacena určitá částka na základě CPL.

CPL a CPA(cost per action) se často používají zaměnitelně, i když CPL je konkrétnější.

Definice CPL (Cost Per Lead) na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka CPL (Cost Per Lead) nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka CPL (Cost Per Lead) alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.