Definice a význam Computer Science

Co je Computer Science?

Počítačová věda je studium počítačů a počítačových konceptů. Zahrnuje jak hardware a software, tak i sítě a internet.

Hardwarový aspekt informatiky se překrývá s elektrotechnikou. Zahrnuje základní konstrukci počítačů a způsob jejich fungování. Základní pochopení toho, jak počítač „počítá“ neboli provádí výpočty, poskytuje základ pro pochopení pokročilejších konceptů. Například pochopení toho, jak počítač pracuje v binární soustavě, umožňuje porozumět tomu, jak počítače sčítají, odčítají a provádějí další operace. Poznání logických hradel vám umožní pochopit smysl architektury procesorů.

Softwarová stránka informatiky zahrnuje pojmy programování i konkrétní programovací jazyky. Mezi programátorské pojmy patří funkce, algoritmy a návrh zdrojového kódu. Informatika zahrnuje také kompilátory, operační systémy a softwarové aplikace. Mezi uživatelsky zaměřené aspekty informatiky patří počítačová grafika a návrh uživatelského rozhraní.

Protože jsou dnes téměř všechny počítače připojeny k internetu, zahrnuje informatika i internetové technologie. Patří sem internetové protokoly, telekomunikace a koncepce sítí. Zahrnuje také praktické aplikace, jako je tvorba webových stránek a správa sítí.

POZNÁMKA:Pokud informatika (psaná malými písmeny) označuje obecné studium počítačů, informatika (psaná velkými písmeny) je akademický obor nabízený na mnoha vysokých školách. Často se označuje zkratkou „CS“ nebo „CompSci“. Mezi příklady předmětů informatiky patří:

* Úvod do výpočetní techniky
* Základní koncepty programování
* Datové struktury
* Analýza algoritmů
* Teorie výpočetní techniky

Předměty informatiky mohou být také specifické pro určitá odvětví nebo témata. Příklady:

* Návrh videoher
* Počítačová grafika
* Databázové systémy
* Kryptografie
* Koncepty sítí

Stejně jako jiné vzdělávací obory se i kurzy informatiky liší od začátečnických až po pokročilé. Číslo kurzu informatiky obvykle označuje jeho úroveň. Například úvodní kurz může být označen jako CS 102, zatímco kurz pro pokročilé může být označen jako CS 431.

Definice Computer Science na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Počítačová věda nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Počítačová věda alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.