Definice a význam Cold Boot

Co je Cold Boot?

Studený start (nazývaný také „tvrdý start“) znamená spuštění vypnutého počítače. Často se používá v protikladu k teplému startu, který označuje opětovné spuštění zapnutého počítače. Studený boot se obvykle provádí stisknutím tlačítka napájení na počítači.

Studený i teplý boot vyčistí systémovou RAM a provede spouštěcí sekvenci od začátku. Na rozdíl od studeného spuštění však teplé spuštění nemusí vymazat všechny systémové pomůcky, které uchovávají dočasné informace. Při studeném spouštění se navíc provádí „test samočinného zapnutí“ ( POST), který na začátku spouštěcí sekvence provede řadu kontrol systému.

Přestože jsou si teplé a studené spouštění podobné, při studeném spouštění se provádí úplnější reset systému než při teplém spouštění. Pokud tedy řešíte problémy s počítačem, můžete být požádáni o úplné vypnutí počítače a provedení studeného startu. Tím zajistíte, že ze systému budou vymazána všechna dočasná data, což může pomoci odstranit problémy ovlivňující váš počítač.

Definice Cold Boot na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Studená bota nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Studená bota alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.