Definice a význam Codec

Co je Codec?

Kodek je zkratka pro „kodér-dekodér“. Je to algoritmus používaný ke kódování dat, například zvukového nebo video klipu. Zakódovaná data musí být při přehrávání dekódována.

Kodek media není ekvivalentem komprese médií, protože soubor je možné zakódovat bez komprese. Většina kodeků však komprimuje původní data, čímž zmenšuje velikost původního souboru. To je důležité pro multimediální soubory, protože mají často velkou velikost. Komprimované soubory zabírají méně místa na disku a lze je rychleji stáhnout.

Obecně platí, že kodek zmenšuje velikost mediálního souboru, ale zvyšuje výpočetní výkon potřebný ke správnému přehrání souboru.

Bezztrátové vs. ztrátové kodeky

Některé kodeky jsou bezztrátové, což znamená, že nesnižují kvalitu původního mediálního souboru. Příkladem bezeztrátových zvukových kodeků jsou kodeky FLAC (Free Lossless Audio Codec) a ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Mezi kodeky videa, které podporují bezeztrátovou kompresi, patří H.264 a QuickTime RLE. Bezztrátový kodek často dokáže snížit velikost mediálního souboru přibližně na 50 %, aniž by se změnila jeho kvalita.

Další kodeky jsou ztrátové, což znamená, že komprese snižuje kvalitu média. Příkladem ztrátových zvukových kodeků jsou Adaptivní diferenciální pulzní kódová modulace (ADPCM) a MPEG-1 Layer 3 ( MP3). Mezi běžné ztrátové video kodeky patří MPEG-2 a HEVC. Většina ztrátových kodeků poskytuje variabilní nastavení komprese, které umožňuje zvolit míru komprese média. Pokud například na zvukový soubor použijete silnou kompresi, může se velikost souboru snížit na 10 %, ale zvuk může znít jako komprimovaný. Pokud použijete nižší nastavení komprese, které sníží velikost souboru na 30 %, může být blíže původnímu souboru.

POZNÁMKA:Slabé kodeky se běžně používají u streamovaných médií, aby se data mohla rychleji přenášet přes internet.

Definice Codec na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Kodek nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Kodek alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.