Definice a význam Clean Install

Co je Clean Install?

Čistá instalace je instalace operačního systému(OS), která přepíše veškerý ostatní obsah na pevném disku. Na rozdíl od typické aktualizace operačního systému odstraní čistá instalace během instalačního procesu aktuální operační systém a uživatelské soubory. Po dokončení čisté instalace obsahuje pevný disk pouze nový operační systém, podobně jako při prvním použití počítače.

Ve většině případů není čistá instalace při upgradu operačního systému nutná. Mnohem jednodušší a bezpečnější je provést standardní „upgrade a instalaci“, při které se pouze aktualizují potřebné soubory a uživatelské soubory se ponechají na místě. Někdy však upgrade operačního systému není možný, protože se důležité soubory ztratily nebo poškodily. V takovém případě může být jedinou možností čistá instalace. Někteří uživatelé mohou také upřednostnit provedení čisté instalace, aby žádné přetrvávající problémy z předchozího operačního systému neovlivnily nově nainstalovaný operační systém. Kromě toho může být čistá instalace vhodná při instalaci operačního systému na nový pevný disk nebo při převodu vlastnictví počítače na jinou osobu.

Při upgradu operačního systému umožňují Windows i Mac OS X provést čistou instalaci. installer vám dá na začátku instalačního procesu na výběr mezi standardním upgradem (obvykle možnost default) a čistou instalací. Systém Windows 7 také umožňuje formátovat a oddělit instalační disk, pokud zvolíte čistou instalaci. V systému Mac OS X můžete před provedením čisté instalace disk naformátovat nebo rozdělit pomocí programu Disk Utility.

POZNÁMKA:Protože čistá instalace vymaže všechna data na primárním pevném disku, je nezbytné před provedením instalace zálohovat data. I když je rozumné se před jakoukoli aktualizací operačního systému ujistit, že máte aktuální zálohu svých dat, při provádění čisté instalace je to mimořádně důležité. Dobrou volbou je zálohování dat na externí pevný disk nebo na jiný počítač. Je také chytré zkontrolovat zálohu a ujistit se, že obsahuje všechny potřebné soubory, abyste náhodou o žádné nepřišli.

Definice Clean Install na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Čistá instalace nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Čistá instalace alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.