Definice a význam Zettabyte

Co je Zettabyte? Zetabajt je 1021nebo 1 000 000 000 000 000 000 000 000 bytů. Jeden zetabajt (zkratka „ZB“) se rovná 1…

Definice a význam Zebibyte

Co je Zebibyte? Zebibyte je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na 70. mocninu, tedy 1 180 591 620 717 411…

Definice a význam Yottabyte

Co je Yottabyte? Jotabajt je 1024nebo 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 bytů. Jeden jotabajt (zkráceně „YB“) se…

Definice a význam Yobibyte

Co je Yobibyte? Jobibyte je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na 80. mocninu, tedy 1 208 925 819 614 629…

Definice a význam UTF (Unicode Transformation Format)

Co je UTF (Unicode Transformation Format)? Znamená “ Unicode Transformační formát.“ UTF označuje několik typů kódování znaků Unicode znaků, včetně UTF-7, UTF-8, UTF-16…

Definice a význam Unicode

Co je Unicode? Unicode je univerzální standard kódování znaků. Definuje způsob, jakým jsou jednotlivé znaky reprezentovány v textových souborech, webových stránkách a dalších…

Definice a význam Teraflops

Co je Teraflops? Teraflops je měrná jednotka používaná k měření výpočetního výkonu jednotky plovoucího bodu procesoru. Rovná se 1 000 gigaflops nebo 1…

Definice a význam Terabyte

Co je Terabyte? Terabajt je 1012nebo 1 000 000 000 000 bytů. Jeden terabajt (zkratka „TB“) se rovná 1 000 gigabajtů a předchází…

Definice a význam Tebibyte

Co je Tebibyte? Tebibajt je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na 40. mocninu, tedy 1 099 511 627 776 bajtů.…

Definice a význam String

Co je String? Řetězec je datový typ používaný v programování, jako je celé číslo a jednotka s plovoucí desetinnou čárkou, ale používá se…

Definice a význam Root Directory

Co je Root Directory? Kořenový adresář nebo kořenová složka je adresář nejvyšší úrovně adresáře souborového systému souborů. Adresářovou strukturu lze vizuálně znázornit jako…

Definice a význam Petaflops

Co je Petaflops? Petaflops je měrná jednotka používaná pro měření výkonu jednotky procesoru s plovoucí desetinnou čárkou neboli FPU. Může se také psát…

Definice a význam Petabyte

Co je Petabyte? Petabajt je 1015nebo 1 000 000 000 000 000 bytů. Jeden petabajt (zkratka „PB“) se rovná 1 000 terabajtů a…

Definice a význam Pebibyte

Co je Pebibyte? Pebajt je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na 50. mocninu, tedy 1 125 899 906 842 624…

Definice a význam PDU (Protocol Data Unit)

Co je PDU (Protocol Data Unit)? Zkratka pro „datovou jednotku protokolu“. PDU je specifický blok informací přenášený prostřednictvím sítě. Často se používá v…

Definice a význam Nybble

Co je Nybble? Nybble, někdy psáno „nibble“, je sada čtyř bitů. Protože v jednom bajtu je osm bitů, představuje nybble polovinu jednoho bytu.…

Definice a význam MTU (Maximum Transmission Unit)

Co je MTU (Maximum Transmission Unit)? Zkratka pro „maximální přenosovou jednotku“. MTU je síťový termín, který definuje největší velikost paketu, který lze poslat…

Definice a význam Megabyte

Co je Megabyte? Megabajt je 106nebo 1 000 000 bytů. Jeden megabajt (zkráceně „MB“) se rovná 1 000 kilobajtů a předchází měrné jednotce…

Definice a význam Megabit

Co je Megabit? Megabit je 106nebo 1 000 000 bitů. Jeden megabit (zkráceně „Mb“) se rovná 1 000 kilobitů. V jednom gigabitu je…

Definice a význam Mebibyte

Co je Mebibyte? Mebibajt je jednotka pro ukládání dat, která se rovná 2 na 20. mocninu, tedy 1 048 576 bajtů. Zatímco megabajt…