Definice a význam Beta Software

Co je Beta Software?

Beta software označuje počítačový software, který prochází testováním a dosud nebyl oficiálně vydán. Fáze beta následuje po fázi alfa, ale předchází konečné verzi. Některé beta verze softwaru jsou zpřístupněny pouze vybranému počtu uživatelů, zatímco jiné beta programy jsou uvolněny pro širokou veřejnost.

Vývojáři softwaru vydávají beta verze softwaru, aby získali užitečnou zpětnou vazbu před vydáním konečné verze programu. Často poskytují webová fóra, která umožňují beta testerům zveřejňovat své názory a diskutovat o zkušenostech s používáním softwaru. Některé beta verze programů mají dokonce vestavěnou funkci zpětné vazby, která uživatelům umožňuje zasílat požadavky na funkce nebo chyby přímo vývojáři.

Ve většině případů vydá vývojář softwaru během beta fáze několik „beta“ verzí programu. Každá verze obsahuje aktualizace a opravy chyb, které byly provedeny v reakci na zpětnou vazbu uživatelů. Fáze beta může trvat od několika týdnů u malého programu až po několik měsíců u velkého programu.

Každá beta verze je obvykle označena číslem finální verze, za kterým následuje identifikátor beta verze. Například pátá beta verze druhé verze softwarového programu může mít číslo verze „2.0b5“. Pokud vývojář upřednostňuje neuvádět konkrétní verzi beta programu, může mít číslo verze za názvem programu jednoduše výraz „(beta)“, například „Moje nová aplikace (beta)“. Tato konvence pojmenování se běžně používá pro beta verze webových stránek nebo webových aplikací.

Protože beta software je předběžnou verzí finální aplikace, může být nestabilní nebo postrádat funkce, které budou zahrnuty v konečné verzi. Proto je beta software často opatřen prohlášením, že testeři by měli software používat na vlastní nebezpečí. Pokud se rozhodnete testovat beta verzi programu, počítejte s tím, že nemusí fungovat podle očekávání.

Definice Beta Software na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Software Beta nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Software Beta alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.