Definice a význam Backdoor

Co je Backdoor?

Zadní vrátka jsou bezpečnostní zranitelnost v počítačovém systému, jako je webový server nebo domácí PC. Jedná se o skrytý způsob přístupu do systému, který obchází typické metody ověřování. Termín může být použit jako podstatné nebo přídavné jméno, například „hacknutí zadních vrátek“ nebo „přístup zadními vrátky“.

Bezpečnostní díry mohou existovat v operačních systémech a jednotlivých aplikacích. Chyby v operačním systému jsou nejzávažnější, protože jakmile hacker získá přístup na úrovni systému, může mít plný přístup ke všem programům a datům v systému. Závažné jsou také bezpečnostní díry v aplikacích, protože mohou hackerům umožnit prohlížení nebo změnu dat v počítači a mohou být obtížněji odhalitelné.

Mezi příklady malware, které mohou usnadnit přístup zadními vrátky, patří:

* Viry
* Rootkity
* Trojany
* Spyware.

V některých případech jsou hacky zadních vrátek okamžitě patrné, protože ovlivňují funkčnost systému. V jiných případech mohou zůstat neodhaleny několik hodin, dní nebo dokonce měsíců. Dlouhodobý přístup je obzvláště problematický, protože poskytuje hackerům další čas k přístupu, změně a stažení dat. Z tohoto důvodu jsou servery často vybaveny monitorovacím softwarem, který kontroluje, zda v systému neběží nerozpoznané procesy. Většina antivirového softwaru provádí podobné bezpečnostní kontroly.

Útok zadními vrátky vs. jiné kybernetické útoky

Útok zadními vrátky je opakem útoku hrubou silou, který se pokouší získat přístup do systému přes standardní přihlašovací rozhraní. Přístup zadními vrátky obchází typické uživatelské jméno a heslo ověřování a získává přístup k základnímu systému.

Viry a další škodlivý software nejsou považovány za útoky zadními vrátky, ale naopak usnadňují přístup zadními vrátky. Například malwarový program může nainstalovat skript, který hackerovi poskytne přístup správce k systému, a to i po odstranění malwaru. Hackeři mohou také získat přístup k zadním vrátkům prostřednictvím rozhraní příkazového řádku, a to pomocí SSH nebo jiných textových příkazů.

Definice Backdoor na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Zadní vrátka nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Zadní vrátka alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.