Definice a význam Assistive Technology

Co je Assistive Technology?

Asistivní technologie se vztahuje na hardware a software určené pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Některé typy asistenčních technologií poskytují fyzickou pomoc, zatímco jiné poskytují užitečné pomůcky pro osoby s poruchami učení.

Příkladem běžných asistenčních zařízení jsou sluchadla, invalidní vozíky a protézy. Sluchadla zesilují zvuk a pomáhají tak osobám, které mají problémy se sluchem. Moderní naslouchadla dokonce filtrují hluk v pozadí a projasňují řeč, čímž usnadňují konverzaci. Invalidní vozíky umožňují mobilitu osobám, které nemohou chodit. Motorové invalidní vozíky poskytují dopravní prostředek osobám s omezenou funkcí horní části těla. Protézy mohou nahradit chybějící končetiny, například ruce nebo nohy. Některé moderní protézy dokonce umožňují lidem ovládat končetiny, například prsty na protéze ruky.

Software určený pro pomoc osobám s tělesným omezením se často nazývá „software pro přístupnost“. Populární operační systémy, jako jsou Windows, OS X a iOS, obsahují několik funkcí přístupnosti. Mezi příklady patří:

*Text to Speech– Počítač může namluvit text pro osoby se zrakovým postižením. Poskytuje také způsob, jak mohou němé osoby komunikovat s ostatními.
*Reč na text– Tato funkce, nazývaná také diktování, převádí mluvená slova na text pro osoby, které mají potíže s používáním klávesnice. Některé operační systémy umožňují uživatelům vyslovovat běžné příkazy, jako je například otevření nebo ukončení programů.
*Voiceover– Některé operační systémy mohou vyslovovat popisy položek, když je uživatel vybere nebo nad ně přesune kurzor.
*Zvětšení obrazovky– Klávesové zkratky lze použít k přiblížení různých oblastí obrazovky a zvětšení velikosti textu a obrázků.
*Vylepšení zobrazení– Invertování barev a zvýšení kontrastu může usnadnit vidění obrazovky osobám s omezeným zrakem.

Asistivní software může být určen také pro vzdělávací účely. Například specializovaný čtecí program může pomoci studentům s dyslexií. Programy pro doučování matematiky mohou studentům poskytnout způsob, jak se pohodlným tempem naučit matematické pojmy. Paměťové aplikace mohou pomoci jedincům s poškozením mozku obnovit jejich schopnost zapamatování.

POZNÁMKA:Ačkoli nejsou navrženy jako asistivní technologie, zařízení s dotykovou obrazovkou, jako jsou tablety, se běžně používají jako asistivní zařízení, protože poskytují přirozené uživatelské rozhraní.

Definice Assistive Technology na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Asistenční technologie nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Asistenční technologie alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.