Definice a význam Application Server

Co je Application Server?

Aplikační server je server speciálně navržený ke spouštění aplikací. „Server“ zahrnuje jak hardware, tak software, které poskytují prostředí pro běh programů.

Aplikační servery se používají k mnoha účelům. Níže je uvedeno několik příkladů:

* spouštění webových aplikací
* hostování hypervisoru, který spravuje virtuální počítače
* distribuce a monitorování aktualizací softwaru
* zpracování dat zaslaných z jiného serveru

Protože účelem aplikačního serveru je spouštět softwarové programy, jsou nejdůležitějšími hardwarovými specifikacemi CPU a RAM. Na straně softwaru je nejdůležitější operační systém, protože ten určuje, jaký software může server spustit.

Proč používat aplikační server?

A webový server je určen – a často optimalizován – k obsluze webových stránek. Proto nemusí mít prostředky pro provoz náročných webových aplikací. Aplikační server poskytuje výkon pro zpracování a paměť pro provoz těchto aplikací v reálném čase. Poskytuje také prostředí pro spouštění specifických aplikací. Například cloudová služba může potřebovat zpracovávat data na počítači Windows. Server založený na Linuxu může poskytovat webové rozhraní pro cloudovou službu, ale nelze na něm spouštět aplikace systému Windows. Proto může odesílat vstupní data na aplikační server se systémem Windows. Aplikační server může data zpracovat a poté vrátit výsledek webovému serveru, který může výstup výsledek zobrazit ve webovém prohlížeči.

Definice Application Server na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Aplikační server nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Aplikační server alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.