Definice a význam Alpha Software

Co je Alpha Software?

Alpha software je počítačový software, který je stále v rané fázi testování. Je dostatečně funkční, aby mohl být používán, ale je nedoladěný a často postrádá mnoho funkcí, které budou obsaženy v konečné verzi programu. „Alfa fáze“ vývoje softwaru následuje po raných fázích programování a návrhu, ale předchází „beta fázi“, ve které se software velmi podobá konečné verzi.

Protože alfa fáze je ranou částí vývojového cyklu softwaru, alfa software obvykle obsahuje značné chyby a problémy s použitelností. Proto zatímco software beta může být poskytován veřejnosti, software alfa je testován pouze interně. Fáze alfa je důležitá také z konkurenčních důvodů, protože vývojář nemusí chtít zveřejnit nové funkce programu až těsně před datem vydání.

Pokud vývojář vytváří malou aplikaci, může být jedinou osobou, která kdy alfa verzi testuje. Větší programy však často ve fázi alfa testuje interně tým vývojářů. V některých případech může na alfa verzi programu spolupracovat více týmů. Jakmile programátoři vytvoří funkční verzi se všemi potřebnými funkcemi, může hlavní vývojář rozhodnout o zavedení „zmrazení funkcí“, což znamená, že pro aktuální verzi programu nejsou plánovány žádné další funkce. To často signalizuje konec alfa fáze a začátek beta fáze vývoje.

Definice Alpha Software na této stránce je původní definice na SharTec.eu. Pokud chcete na tuto stránku odkázat, nezapomeňte uvést zdroj článku.

Cílem webu SharTec.eu je srozumitelně vysvětlit počítačovou terminologii. Snažíme se o jednoduchost a přesnost každé definice, kterou zveřejňujeme. Pokud máte připomínky k definici jazyka Alpha Software nebo chcete navrhnout nový technický termín, kontaktujte nás.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Alpha Software alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.